Regnskapstjenester

Vår regnskapstjeneste for dere

Regnkapstjenester  fra A til Å
Vi sørger for at alle regnskapstjenester.

Vi utfører fakturering ut fra grunnlag vi får fra kunden og sender fakturaer til dens kunder, enten via post eller e-post. For mange bedrifter er fakturering unødvendig bruk av tid og ressurser, som i stedet kunne vært benyttet andre steder i virksomheten. Ved å overlate dette til erfarne regnskapsførere, vil det i stedet kunne føre til forbedret likviditet innad virksomheten. Et faktureringsprogram kan derfor være løsningen.

Definisjonen på bokføring er registrering av regnskapsopplysninger i et regnskapssystem. For at virksomheten skal få oversikt over hvor mye de har til gode, hva de skylder, samt virksomhetens verdi, må verdibevegelsene bokføres. Dette fører også til bedre beslutningsgrunnlag da de har et korrekt bilde av den økonomiske stillingen virksomheten står ovenfor. Bokføring gir også et rettvisende bilde av virksomheten.

En bedrift har mange viktige områder, en av de er å sørge for at deres ansatte får lønn til riktig tidspunkt. Da det stadig er endringer i satser, rapporteringer og oppgaveplikter i tillegg til nye krav, gjør dette lønnskjøringen avansert. Topp Regnskap AS tilbyr skreddersydde løsninger. Å kjøre en lønnsutbetaling består også av timelister, lønnslipper, lønnsavgrensning osv. Vi garanterer sikker og effektiv lønnsutbetaling.

Hvert år skal alle regnskapspliktige selskaper levere årsregnskap til Skatteetaten. Dette regnskapet formidler en oversikt over selskapets økonomiske hendelser gjennom året, og redegjør for selskapets situasjon. Dette gir informasjon som er med på å fatte riktige beslutninger for selskapet, samt med på å danne grunnlaget for selskapets skattelegging. Våre regnskapsførere har kunnskap og erfaring med årsoppgjør

Har du en god idé for å tjene penger og har tenkt til å starte en bedrift, men er usikker på enkelte områder? Topp Regnskapsbyrå har bistått klienter med bedriftsetableringer. Ønsker du råd og tips, står våre ansatte til bistand med god kunnskap og nye oppdateringer på lover og regler i forhold til bedriftsetablering.

Har du spørsmål rundt bedriftsetablering? Kontakt oss.

Alle regnskapspliktige selskaper skal levere.

Har selskapet ikke hatt aktivitet det foregående året, skal de likevel levere en blank Næringsoppgave. Det er organisasjonens form og størrelse som avgjør om ligningspapirer skal leveres inn eller ikke. Ved usikkerhet på hvor grensen går, kan du lese mer om dette på Altinn.Leveres ikke ligningspapirerne innen satt tidsfrist, vil det forekomme skjønnsligning og tilleggsskatt.

Avvikling

Vi har rådgivere som kan hjelpe deg med å utarbeide alle nødvendige dokumenter og forklare avviklingsprosessen.

Skatterådgivning

Rådgivning innen regnskap og skattemessige spørsmål som skatteoptimalisering

Fakturering

Topp Regnskap har gode løsninger for deg som har behov for et fleksibelt og brukervennlig faktureringsprogram.

Registrer deg nå